ASE05 a 06: Kampaň se profesionalizuje ve fikci i v reálu, aneb postřehy z logistického hraní ve stylu West Marches

Kampaň ve sci-fantastickém megadungeonu ASE pokračuje!

West Marches je označení pro bezmála mýtický styl hraní, kdy se kampaně účastní spousty, třeba deset nebo i víc hráčů, kteří se nemusejí pokaždé potkávat všichni. Místo toho každé sezení představuje uzavřenou expedici – hráči se předem domluví, co chtějí během expedice dělat, vyráží se pokaždé z civilizace nebo jiného bezpečného místa, expedice trvá vždy přesně jedno sezení a musí skončit zpátky v civilizaci. My jsme až dosud hráli víceméně klasickým stylem (pokaždé těch samých 4–5 hráčů), ale teď počet hráčů a především postav narostl natolik, že skutečně přecházíme na styl West Marches a samostatných expedic.

Zároveň hrajeme tím, co označuju za „logistický“ styl RPG, kdy se buduje tábořiště, počítají se zásoby, řeší se prodej a nákup komodit, najímají se žoldáci a pomocníci. Někteří hráči mají víc postav, a zatímco jedna se účastní expedice, jiná se na pozadí věnuje jiným aktivitám (tzv. downtime). Na jednotlivé expedice do megadungeonu chodí třeba kolem 15 hráčských i nehráčských postav, zatímco další hlídají tábor a jiné se toulají krajinou. Hraní se tak vlastně rozrůstá mimo samotný dungeon, víc do světa.

Jelikož je to pro mě poprvé, co hraju něco podobného, dost mě tahle rovina „mezi dobrodružstvími“ zajímá. V dalších zápisech asi budu odbývat samotný obsah sezení (odkážu na záznamy a zápisy jiných), víc se budu věnovat tomu, co se děje kolem.

Celý příspěvek