EiS07: Kritický zásah česnekem

Kampaň Enemy Within se překlopila do té části, kdy začíná být jasné, že naši dobrodruzi se zapletli do jakési konspirace. Jen ještě není tak docela jasné, kdo konspiruje, proti komu a za jakým účelem.

V minulém sezení skupina hledala uprchlého třínohého goblina a místo něj nalezla jakýsi temný chrám ve stokách (včetně démona!). Dnes se na místo plánuje vrátit a zjistit, co bylo zdrojem onoho záhadného výkřiku, který se nesl z postranního tunelu.

A jak je to vůbec s těmi dvěma třínohými gobliny, co zaručeně nejsou mutanti (protože mutanti už přece neexistují)? Kolik jich je? Proč tady něco nehraje?

A kolik bude zapotřebí slepic?

Celý příspěvek

EiS06: Za svitu Morrsliebu vzhůru do stok

Kampaň Enemy Within pokračuje!

Naposledy jsme se s našimi dobrodruhy viděli, když se zapletli do trablí na Schaffenfestu. Kavalerista Otto se pokusil blýsknout se na rytířském turnaji, ovšem záhy zjistil, že to není liga pro něj, a kvůli lsti skončil zbičovaný na hromadě hnoje – obrán o všechny své majetky včetně nově pořízeného, zeleně žíhaného kyrysu! Při snaze zachránit jeho věci byla loďařka Lorelay přistižena při krádeži a dopadena šlechtickými pohůnky! Ajajaj! Věci se pro naše dobrodruhy nevyvíjejí zrovna dobře.

Bude to chtít nějaký prostředek, jak si vydělat peníze na živobytí a nahrazení ztrát. Naštěstí se jedna prácička zrovna nabízí: z obludária doktora Malthusia uprchl třínohý goblin („Rozhodně ne mutant, zcela legální!“) a doktor nabízí velice štědrých pět zlatých za jeho přivedení zpět.

Zní to jako lehká prácička, ne?

Celý příspěvek

EiS05: Trable na Schaffenfestu

V kampani Enemy Within naši hrdinové, potom co unikli lovci odměn a zároveň nechali uniknout jeho, právě připluli do pomyslného druhého dobrodružství, Shadows over Bögenhafen. A hned zkraje nabere děj poněkud nečekaný vývoj. Než sezení skončí, bude většina družiny bez jediného floka, bez vědomí nebo bez svobody. Čtěte dál!

Bögehafen je největší město Vorberglandu, úrodného pruhu země mezi Reikwaldským hvozdem a Šedými horami, za nimiž leží Bretonie. Má kolem 10 000 obyvatel a leží v posledním místě, kde je řeka Bögen ještě splavná velkými loděmi. Město tak funguje jako významné obchodní centrum. Po řece a kanálech sem putuje zboží z Altdorfu, Nulnu i Marienburgu a je obchodováno za místní vlnu a víno nebo za olovo a stříbro z hor. V rušném kosmopolitním městě se mísí kupci z Bretonie, Marienburgu, Wissenlandu, Middelandu a samozřejmě i odevšad z Reiklandu. V davech jsou kromě lidí k vidění i trpaslíci, hobiti a příležitostně dokonce i nějaký ten elf nebo zlobr.

Město je z větší části nezávislé na dohledu šlechty. Vládne mu městská rada, ovládaná především kupci, v menší míře i zástupci jiných cechů. Město se těší vysokému příjmu z daní, obzvlášť během Schaffenfestu, který je sice zakončený jedním dnem, kdy je možné prodávat dobytek bez daně, ale celý ten humbuk okolo přivádí zeširoka tolik cestujících, že se to víc než kompenzuje.

Celý příspěvek

EiS04: Umřeme jindy

Kampaň Enemy Within pokračuje. Minule jsme po kratičkém (a nedokončeném) intermezzu v Zimovišti opeřené prasnice dopluli do Weißbrucku a opustili jsme postavy zrovna ve chvíli, kdy na jejich loď Berebelli zaútočil lovec odměn Adolfus Kuftos s najatými pohůnky. Tohle sezení bylo kratší (asi 3 hodiny) a větší část zabral právě souboj na lodi – v zásadě bossfight.

Situace: Krátce nad ránem, šero v přístavu prozařují světýlka lodních lamp. Berebelli je klidná, všichni spí. Najednou se z mlhy vynoří čtyři postavy a běží na loď. Jedna nese kuši, další dvě hrnce s hořícím olejem a ta poslední vyleze na střechu kajuty a přikryje komín od kamen, aby vykouřila osazenstvo ven…

Trochu potíž je v tom, že Otto Cloos, jediný skutečný válečník z družiny, je po „zbytečném“ boji v intermezzu opeřené prasnice dost domlácený (a nezbývá mu moc hitpointů). Budiž to předzvěstí toho, že v tomhle sezení se budou pálit body osudu!

Celý příspěvek

EiS03: Zimoviště opeřené prasnice a překvapení ve Weißbrucku

Minule jsme se našimi hrdiny rozloučili ve chvíli, kdy spěšně opouštěli Altdorf, hlavní město Říše. Čeká je dlouhá cesta do města Bögenhafen, kde se zamýšlejí přidat k výpravě prince Tassenicka do Šedých hor a možná si i vyzvednout dědictví náležící jistému Kastoru Lieberungovi, který je sice mrtvý, ale jedna z hráčských postav se mu náramně podobá.

Cesta na lodi Berebeli nicméně bude dlouhá – celý týden – a ještě se na ní leccos přihodí.

Já čelím trochu problému, že na třetí sezení nemůže přijít hráč Manfreda, což je zrovna ona postava podobající se zesnulému Kastoru Lieberungovi. A jelikož další děj nutně vyžaduje jeho přítomnost, uděláme si drobnou odbočku. Při té příležitosti sáhnu po jednom dobrodružství, které se mi tu už dlouho válí: Zimoviště opeřené prasnice (překlad a recenze tady). Muhehehehehe….

Celý příspěvek

EiS02: Altdorf, korunní šperk Říše

Minule jsme naše dobrodruhy zanechali na půl cesty do Altdorfu, kam se jedou nechat naverbovat do expedice prince Tassenicka, mířící do Šedivých hor. Po peripetiích s opilými kočími a otravnými spolucestujícími přežili hrdinové lesní střetnutí s mutanty a našli mrtvolu Mannfredova dvojníka spolu s lejstrem, které mu odkazuje pohádkové jmění po jakémsi baronetu von Lieberungovi, k vyzvednutí ve městě Bögenhafen.

Dnes přijedou do Altdorfu, hlavního města Říše. Jde asi o nejlineárnější, nejvíc railroadovou pasáž celé kampaně. Na hráče se hrne spousta expozice, a to jednak z hlediska herního světa (jak vypadá a funguje Říše a její hlavní město), tak z hlediska děje (vrství se další a další postavy, zamotávají se dějové linky). A dobrodružství se především snaž hodně rychle dostat hráče pryč z Altdorfu, aby se kampaň nezasekala – což se ve velkoměstě stává.

Tak se pohodlně usaďte a připravte na dlouhou expozici. Dobrá zpráva je, že tímhle sezením už víceméně končí úvodní expozice a „tutorial“.

Celý příspěvek

EiS01: Dobrodružství začíná

A je to tady! Čtveřice rádoby dobrodruhů (čti: zoufalců snažících se uniknout svému životnímu údělu) se vypravuje do světa, aby zažila Enemy in Shadows, úplně první dobrodružství pro Warhammer Fantasy Roleplay, původem z roku 1986. A vy můžete být u toho!

Víc o WFRP i o původu tohohle dobrodružství se dočtete v článku Trocha lásky pro WFRP. Úvod k naší kampani a základní hráčské handouty pro naši kampaň najdete v první části nulté epizody. A do třetice, ve druhé části nulté epizody se můžete seznámit s našimi hráčskými postavami.

Ale teď už do hry! Dobrodružství má pomalý rozjezd a začíná lineární sekvencí událostí na cestě (odhadem tak na tři sezení), které slouží jako pozvolné uvedení do světa Warhammeru. Začínáme tím, že naši dobrodruzi přicházejí k zájezdnímu hostinci, aby chytili kočár do hlavního města Altdorf, kde se chtějí nechat naverbovat na expedici ostlandského knížete Hergarta von Tassenicka. Ale cesta do Altdorfu nebude tak snadná…

Celý příspěvek

EiS00B: Dramatis Personae – Hráčské postavy a zápletka

Vítejte v Říši!

Warhammerovská Říše je analogií k Svaté říši římské v období renesance, kdy se společnost rychle proměňuje. Stále je rozdělená do tradičních tříd – rolníci, měšťani, kněžstvo, šlechta –, ale moderní proudy rozvracejí zavedené pořádky. Počínající industrializace proměňuje svět obchodu, rozjíždí se kapitalismus, osamostatňuje se střední třída a nejeden kupec dosáhne takového jmění, že překoná lecjakou nižší šlechtu. Šlechtici se mezitím zuby nehty drží pořádků, které byly po dlouhá staletí neměnné, vyrážejí na hony ze svých loveckých zámečků a dřou rolníky z kůže nehoráznými daněmi. Jediný, jehož úděl se nemění, je prostý rolník, blátošlap, hnojník, lůza. Kdo může, udělá cokoli proto, aby se z tohohle lidského bahna pozvedl.

Říší se šíří zvěsti o blížícím se konci světa. Důkazem o konci věků má být i bující byrokracie císařského státního aparátu a současná neschopnost došlápnout si na šlechtu v odlehlých koutech Říše, která mnohdy vládne autokratickými, až tyranskými způsoby. Ostatně, Říše je jedním celkem spíš jen na papíře: ve skutečnosti ji tvoří stovky roztroušených, různě velikých panství všelijakých hrabat-kurfiřtů, vévodů, grófů a grófek, komtes, baronů, rytířů běžných i loupeživých, markýz a baronetů… každý kout země má jiné zákony, jiná cla a samozřejmě jiné daně.

Celý příspěvek

EiS00A: Vzhůru do stínů Warhammeru v Enemy in Shadows

Je tady opět ta chvíle, kdy nastal čas rozjet novou kampaň. A po dlouhém načítání, snění a mudrování to bude kampaň ve Warhammer Fantasy Roleplay (WFRP) čtvrté edice, konkrétně The Enemy Within.

Všechny tyhle názvy vám můžou být povědomé z mého článku o WFRP. Kampaň The Enemy Within totiž pochází z let 1986–1989, tedy ze samotných počátků WFRP první edice. Byla to právě ona, která pomáhala utvářet svět Warhammeru. Ten totiž v její době teprve vznikal, nebyl prokreslený, neexistovaly od něj žádné settingové knihy tak, jak jsme na ně zvyklí dnes. A autoři se rozhodli nejít cestou vydávání (jenom) faktografických pojednání, místo toho začali svět představovat po částech v sérii dobrodružství. Což z kampaně dělá skvělý start pro hráče, kteří o Warhammeru nic nevědí a chtějí ho poznávat hraním, ne čtením.

Kampaň The Enemy Within (respektive její první tři díly) bývá považována za jednu z nejlepších kampaní, jaké kdy pro RPG hry vznikly. V roce 2019 začalo nakladatelství Cubicle 7 vydávat její revidovanou verzi pro čtvrtou edici WFRP. Změny jsou spíš kosmetické, především v organizaci textu, změnily se některé dílčí prvky a bylo opraveno pár chyb. Ale pořád jde o ta samá dobrodružství, na kterých vyrostla celá generace hráčů a která udělala Warhammer (první edice) Warhammerem (první edice).

Pojďme zjistit, jestli je ta chvála oprávněná, nebo jenom hype. Abyste u toho mohli být i vy, budu celou kampaň poctivě dokumentovat. Začínáme prvním dílem Enemy in Shadows, který je souhrnem původních dvou dobrodružství Mistaken Identity a Shadows over Bögenhafen.

Celý příspěvek